Startside

Aurdalen

Nesbø

Bjønnstigen

Vetlahelvete

Sinjarheim

Almen

Aurlandsvangen

Bjønnstigen 

Tilbake

Gå videre ned til Bjønnstigslitti, Likbjørki og Vetlahelvete

Gurid Nesbø Stigen 

 

Fotograf Leiv Bergum på Bjønnstigen  1992...

Bjørn og Leiv Bergum har laga film om Aurlandsdalen 1992-1997

etter ide av Kåre Sønnerheim og Leif Arne Aasen...

 
 

Bjønnstigvarden er eit kjent motiv. Det går att i fleire samanhengar. Kunstmalar Johannes Flintoe (1786 - 1851)  

malte Bjønnstigvarden i 1819. Dette bilete er eit av våre Nasjonalskattar som heng i Nasjonalgalleriet.

Stien som går ned Bjønnstigen frå varden er godt sikra. Bjønnstigen var stengt i 25 år etter ras og gjenopna 1982.

 

 

 

 

 

 

 

Startside

Aurdalen

Nesbø

Bjønnstigen

Vetlahelvete

Sinjarheim

Almen

Aurlandsvangen