Startside

Aurdalen

Nesbø

Bjønnstigen

Vetlahelvete

Sinjarheim

Almen

Aurlandsvangen

Bjønnstigslitti

Tilbake

Likbjørki - Vetlahelvete 

Gå vidare ned dalen til Sinjarheim

Gurid Nesbø Stigen 

 

På Bjønnstigslitti møter du nederste løypa som kjem frå Nesbø - Tirtesva og Heimrebø. Her ved bjørki vert uhyggen forsterka av at dei nytta ei bjørk til å hengje lik opp i når dei måtte søke ly for udyr og dårleg vær. Likbjørki er nedrotna no, men stod oppe på 1950 talet. Udyrplaga har vore stor i farne år. At ikkje ei gong lik fekk hengja i fred natti over måtte vera skremmande oppleving for følgje...

.

Vetlahelvete er eit av dei mest storslegne og vakraste jettegryter, trollgryter du kan sjå. Vetlahelvete er eit lite høveleg navn som burde fått eit klangfullt navn som til dømes "Istids-katedralen eller Aurlands-katedralen". Ei underjordisk åre held vatnet i gryta i konstant høgd og tepratur.

Startside

Aurdalen

Nesbø

Bjønnstigen

Vetlahelvete

Sinjarheim

Almen

Aurlandsvangen